Projektstöd via LEADER
(föreningar och företag)

 Gå till LEADER...

 

 

Aktions nyhetsbrev. Ladda ner här!

 

Aktion Österbottens Temaprojekt

Småinvest och Aktiva byar

ansökningstid 1.2 - 31.3

För mera info klicka här

 

Leader-strategi:

Österbottens kusttrakter 2020 - möter behoven hos lokalt livfulla gemenskaper

 

Leader-strategia:

Pohjanmaan rannikkoseudut 2020 - vastaavat elinvoimaisten paikallisyhteisöjen tarpeisiin

 
Gilla oss på Facebook!
 

Stödmöjligheter för fiskerinäringen.
Gå till KAG...

 

 

Fiske-Leader-strategi:

Österbottens kusttrakter 2020 - Gröna näringar på en blå åker

Kala-Leader-strategia:

Pohjanmaan rannikkoseuru 2020 - Vihreät elinkeinot sinisellä pellolla

 

 

 

 

 

 

 

Byaverksamhet
 Gå till BYAR...
 

 

 

 

Nominera Årets by 2017 kandidater här

Nominera Byaverksamhetens vägvisare 2017 här

Nominera Årets landsbygdsaktör 2017 här